ИНТЕЛИГЕНТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Технология за автоматизация на бизнес процесите, когато роботите се учат да изграждат собствената си логика и да изпълняват задачите с минимална човешка намеса.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ

БАНКА ИЗВЛИЧА ДАННИ ЗА 1,5 МИНУТИ

Всеки ден банката получава списък с транзакции за обмяна на валута в различен формат: excel, pdf, html, plain text. Персоналът ръчно сверява тези данни с информация от вътрешна банкова система. Когнитивният модел за автоматизация, подготвен с използване на 1500 документи, извлича и сравнява информация и изпраща резултата на банков сътрудник. Банката автоматизира този бизнес процес на 78%, а точността на извличане нараства до 94%.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО НА ОТГОВОРИТЕ ОТ 24 ЧАСА ДО 5 МИНУТИ

Служителите на банковата сигурност отделят много време за ръчна проверка на неупълномощени потребители. Банката автоматизира събирането и изпращането на информация за инцидентите на банковите служители. Обученият робот обработва до 20 случая едновременно. В 86% от случаите програмата успешно открива инцидентите, събира логовете и предлага решение на проблема.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА НАСЪРЧАВА ЛОЯЛНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

Роботът класифицира въпросите на клиента в онлайн чата, извлича информация, попълва Excel таблици и уеб форми и изготвя заявка за кредит. Когато роботът не може да разпознае въпроса той създава задача за банков служител в WorkSpace. Мениджърът класифицира въпроса и роботът продължава диалога с клиента. Банката получава нов инструмент за обслужване на клиентите, без да наема нови кадри, и подобрява качеството на услугите си.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРАНД ПОРТФОЛИО

Роботът анализира информацията за покупките на клиентите, класифицира и комбинира закупените марките и определя процента на клиентите за всяка група. Банката получава анонимни данни, които могат да се използва за издаване на ко-брандирани карти.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Център за перспективни технологии на _IBA GROUP

В екипа на IBA Group работят специалисти, сертифицирани от WorkFusion и UiPath. Разработваме собствени решения на базата на WorkFusion и участваме в разработката на основната платформа. Специалистите на IBA Group имат профилно висше образование: инженер-системен отехник, инженер-проектант, инженер-програмист.

Разработка на архитектура на решенията

Анализираме бизнеса, определяме процесите, които се нуждаят от автоматизация. Разработваме архитектура на решенията за автоматизация и  уточняваме необходимите технологии.

Машинно обучение

Въвеждаме машинно обучение за анализа на голям обем данни, търсене на закономерностите и създаване на алгоритми, необходими за обучение и взаимодействие с роботи.

Разработване на чат ботове

Създаваме чат ботове върху технологията Watson Conversation API technology.

Услуги на DevOps инженер

Предлагаме услугите на нашите  DevOps инженери за правилното внедряване на решенията за автоматизация и по-нататъшното им обслужване и поддръжка.

Анализ на данни

Избираме и маркираме данни за машинно обучение.

Анализираме и нагласявамеоптимизираме роботите за по-добри резултати.

Център за перспективни технологии

Решаваме въпроси за въвеждане, обновяване,  поддръжка или коригиране на решения за интелигентна автоматизация.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности и рискове на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Извършваме  консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria