ИНТЕЛИГЕНТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Технология за автоматизация на бизнес процесите, когато роботите се учат да изграждат собствената си логика и да изпълняват задачите с минимална човешка намеса.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

ПРОЕКТ

БАНКА ИЗВЛИЧА ДАННИ ЗА 1,5 МИНУТИ

Всеки ден банката получава списък с транзакции за обмяна на валута в различен формат: excel, pdf, html, plain text. Персоналът ръчно сверява тези данни с информация от вътрешна банкова система. Когнитивният модел за автоматизация, подготвен с използване на 1500 документи, извлича и сравнява информация и изпраща резултата на банков сътрудник. Банката автоматизира този бизнес процес на 78%, а точността на извличане нараства до 94%.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО НА ОТГОВОРИТЕ ОТ 24 ЧАСА ДО 5 МИНУТИ

Служителите на банковата сигурност отделят много време за ръчна проверка на неупълномощени потребители. Банката автоматизира събирането и изпращането на информация за инцидентите на банковите служители. Обученият робот обработва до 20 случая едновременно. В 86% от случаите програмата успешно открива инцидентите, събира логовете и предлага решение на проблема.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА НАСЪРЧАВА ЛОЯЛНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ

Роботът класифицира въпросите на клиента в онлайн чата, извлича информация, попълва Excel таблици и уеб форми и изготвя заявка за кредит. Когато роботът не може да разпознае въпроса той създава задача за банков служител в WorkSpace. Мениджърът класифицира въпроса и роботът продължава диалога с клиента. Банката получава нов инструмент за обслужване на клиентите, без да наема нови кадри, и подобрява качеството на услугите си.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ

БАНКА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРАНД ПОРТФОЛИО

Роботът анализира информацията за покупките на клиентите, класифицира и комбинира закупените марките и определя процента на клиентите за всяка група. Банката получава анонимни данни, които могат да се използва за издаване на ко-брандирани карти.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

Център за перспективни технологии на _IBA GROUP

В екипа на IBA Group работят специалисти, сертифицирани от WorkFusion и UiPath. Разработваме собствени решения на базата на WorkFusion и участваме в разработката на основната платформа. Специалистите на IBA Group имат профилно висше образование: инженер-системен отехник, инженер-проектант, инженер-програмист.

Разработка на архитектура на решенията

Анализираме бизнеса, определяме процесите, които се нуждаят от автоматизация. Разработваме архитектура на решенията за автоматизация и  уточняваме необходимите технологии.

Експертни съвети

Машинно обучение

Въвеждаме машинно обучение за анализа на голям обем данни, търсене на закономерностите и създаване на алгоритми, необходими за обучение и взаимодействие с роботи.

Експертни съвети

Разработване на чат ботове

Създаваме чат ботове върху технологията Watson Conversation API technology.

Експертни съвети

Услуги на DevOps инженер

Предлагаме услугите на нашите  DevOps инженери за правилното внедряване на решенията за автоматизация и по-нататъшното им обслужване и поддръжка.

Експертни съвети

Анализ на данни

Избираме и маркираме данни за машинно обучение.

Анализираме и нагласявамеоптимизираме роботите за по-добри резултати.

Експертни съвети

Център за перспективни технологии

Решаваме въпроси за въвеждане, обновяване,  поддръжка или коригиране на решения за интелигентна автоматизация.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности и рискове на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Извършваме  консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion. Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

    Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
    IBA Bulgaria